Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 910/24.12 - Decizie nr. 138/2009 din 14/12/2009 pentru publicarea in M.O., Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, altele decat videoclipurile muzicale, concertele si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzica

  Plata remuneratiilor datorate pentru reproducerea si/sau distribuirea pe teritoriul Romaniei, in cadrul operelor audiovizuale fixate pe videograme, altele decat videoclipurile muzicale, concertele si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzica, indiferent de tipul de suport, a operelor muzicale din repertoriul Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania se face trimestrial, pana la data de 30 a lunii urmatoare trimestrului incheiat. Pentru intarzierile la plata se datoreaza penalitati in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere, fara ca valoarea acestor penalitati sa depaseasca valoarea remuneratiilor datorate.

Utilizatorul are obligatia sa transmita UCMR-ADA, pentru fiecare trimestru incheiat, pana la data de 20 a lunii urmatoare acelui trimestru, un raport intocmit pe propria raspundere cu privire la reproducerile si/sau distribuirile ce fac obiectul prezentei metodologii,

Prezenta decizie intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

« Arhiva noutati legislative