Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 891/30.12 - Ordonanta de urgenta nr. 117/2010 din 23/12/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Modificari privind Codul fiscal

 

Impozit pe profit

A fost prelungit termenul pentru care se mentin prevederile privind limitarea deductibilitatii cheltuielilor privind combustibilul precum si a TVA aferenta combustibilului si achizitiilor de autoturisme pana la 31 decembrie 2011.

Venituri din activitati independente

Impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata

Potrivit modificarilor, orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata se vor impune cu o cota de 16% aplicata asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor si metodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor.

Potrivit modificarilor, organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscala prealabila documentara a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanelor fizice.

Prin situatie fiscala personala se intelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine starea de fapt fiscala reala a contribuabilului.

Verificarea consta in compararea veniturilor declarate de contribuabili sau de catre platitorii de venit in numele contribuabililor, cu situatia fiscala personala a persoanei verificate.

In situatia in care organul fiscal constata diferente semnificative, acesta solicita contribuabilului prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singura data, la solicitarea justificata a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.

Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de catre platitorii de venit este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.

Baza de impozitare va fi ajustata pe baza procedurilor si metodelor indirecte de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Potrivit Codului de procedura fiscala, metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt urmatoarele:

Aceste prevederi se vor aplica pentru veniturile realizate incepand cu anul fiscal 2011.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

            A fost reintrodusa posibilitatea de a se opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Cine poate opta pentru plata impozitului pe venitul microintreprinderilor

Poate opta pentru plata impozitului pe venitul microintreprinderilor orice persoana juridica romana care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Nu pot opta pentru sistemul de impunere aferent microintreprinderilor persoanele juridice romane care:

De asemenea, nu pot opta pentru acest sistem de impunere persoanele juridice care au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.

O persoana juridica romana nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca daca capitalul social al acesteia nu este detinut de persoane juridice cu peste 250 de angajati si daca in termen de cel putin 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii angajeaza cel putin un salariat.

Procedura de declarare a optiunii de a plati impozit pe venitul microintreprinderilor

Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie indeplinesc conditiile pentru a putea fi microintreprinderi, si care nu au mai fost microintreprinderi in conformitate cu noile prevederi, comunica organelor fiscale teritoriale optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor prin depunerea declaratiei de mentiuni – formular 010pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se doreste  plata impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Atentie, intrucat este un titlu nou introdus in Codul fiscal, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor si persoanele juridice care au fost microintreprinderi anterior acestor modificari si care au devenit platitoare de impozit pe profit fie ca urmare a neindeplinirii criteriilor stabilite pentru microintreprinderi, fie in mod automat, la 1 ianuarie 2010.

Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.

Conditiile in care o microintreprindere devine platitoare de impozit pe profit

In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile prezentate mai sus nu mai este indeplinita, microintreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, devenind platitoare de impozit pe profit incepand cu 1 ianuarie a anului urmator, fara posibilitatea de a mai putea beneficia pentru perioadele urmatoare de prevederile pentru microintreprinderi, chiar daca ulterior indeplineste conditiile necesare.

Prin exceptie, daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit de la inceputul anului fiscal, luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile pentru microintreprinderi. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita de 100.000 euro.

Cota de impozitare si baza de calcul

Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3% aplicata asupra veniturilor din orice sursa, din care se scad:

Daca o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care casele de marcat au fost puse in functiune.

Microintreprinderile sunt obligate sa tina evidenta amortizarii fiscale, conform art. 24 din Codul fiscal.

Termenul de plata a impozitului si de depunere a declaratiilor fiscale

Calculul, plata si declararea impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Impozit pe nerezidenti

A fost eliminata prevederea potrivit careia dividendele platite unei persoane juridice rezidenta intr-un stat membru UE sau membru AELS se impozitau cu 10%, pentru aceste dividende fiind prevazut acelasi regim ca si pentru persoanele juridice romane.

TVA

Persoana impozabila platitoare de TVA care in cursul unui an calendaristic nu depaseste plafonul de 35.000 euro calculat la cursul de schimb din data aderarii Romaniei la U.E. (119.000 lei) poate solicita pana la data de 20 ianuarie a anului urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

In cazul in care persoana impozabila a fost infiintata in cursul anului, plafonul de 35.000 euro se recalculeaza, proportional cu durata de functionare.

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat scoaterea din evidenta, respectiv din data de 1 februarie.

Pana la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Astfel, persoana impozabila poate deduce TVA si trebuie sa colecteze TVA pentru operatiunile realizate in cursul lunii ianuarie si are obligatia sa depuna decontul de taxa pana la data de 25 februarie inclusiv.

Atentie, persoana impozabila care obtine anularea inregistrarii in scopuri de TVA este obligata sa ajusteze TVA-ul dedus pentru bunurile de capital care se afla in perioada de ajustare si pentru celelalte mijloace fixe care nu sunt integral amortizate precum si pentru bunurile aflate in stoc si pentru serviciile neutilizate la data anularii inregistrarii. Aceste ajustari se vor inregistra in ultimul decont de TVA, contribuabilul fiind obligat sa achite eventualele diferente de taxa.

 

Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta platitorilor de TVA, dar care efectueaza operatiuni intracomunitare (achizitii intracomunitare de bunuri taxabile in Romania, achizitii/prestari de servicii intracomunitare) trebuie sa solicite un cod special de TVA pentru aceste operatiuni intracomunitare, conform art. 1531, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenta platitorilor de TVA, conform art. 153. Inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 1531, va fi valabila incepand cu data de 1 februarie a anului respectiv.

Daca ulterior scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, persoana impozabila realizeaza in cursul unui an calendaristic o cifra de afaceri care depaseste plafonul de 35.000 euro, aceasta are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA pana cel tarziu data de 10 a lunii urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

 

Intrucat plafonul de scutire este foarte mic, aceasta masura fiscala este recomandata doar acelor platitori de TVA care livreaza/presteaza in special catre populatie si care nu detin active sau stocuri.

In cazul in care se detin mijloace fixe sau stocuri de valori mari, valoarea TVA ce trebuie ajustata in urma anularii inregistrarii poate fi semnificativa, uneori fiind chiar mai mare decat TVA-ul ce ar putea fi scutit prin anularea inregistrarii.  

Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea plafonului de scutire se calculeaza pe baza inregistrarilor din jurnalul de vanzari si este constituita din:

–          valoarea totala a livrarilor de bunuri si prestarile de servicii taxabile

–          operatiunile rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania

–          operatiunile scutite cu drept de deducere si cele scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal (este vorba despre serviciile financiare, de asigurari si intermedierea in asigurari si despre vanzarea de bunuri imobile si inchiriere), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale.

Accize

Principalele modificari au vizat modul de calcul al accizei pentru tigarete precum si mentinerea si in 2011 a accizei pentru cafea.

Contributii sociale

Incepand cu 1 ianuarie, contributiile sociale pentru plata veniturilor din salarii, a veniturilor asimilate salariilor din punct de vedere al impozitarii, a veniturilor din activitati dependendete precum si a veniturilor din drepturi de autor si conventii civile sunt reglementate de Codul fiscal.

Contributiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal sunt:

Baza lunara de calcul a contributiilor sociale individuale obligatorii reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, care include veniturile din salarii definite conform art. 55 alin. (1) din Codul fiscal si veniturile asimilate salariilor definite conform art. 55 alin. (2), aici fiind incluse printre altele:

De la 1 ianuarie 2011, diurna externa cuvenita personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar se majoreaza cu 15% fata de cuantumul aflat in plata in luna octombrie 2010, potrivit legii nr. 285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 878. Prin urmare, pentru statele membre UE diurna deductibila se va calcula astfel: 35 euro x 2,5 x 75% x 1.15 = 75,47 euro

Atentie, baza de calcul pentru contributia individuala pentru asigurarile sociale (CAS, cota individuala) este limitata la nivelul a de 5 ori castigul salarial mediu brut pentru fiecare loc de realizare a venitului.

Nu se cuprinda in baza lunara de calcul pentru calcularea contributiilor individuale, printre altele, si urmatoarele tipuri de venituri, chiar daca acestea intra in baza de impozitare pentru impozitul pe venit:

–          utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;

–          cazarea, hrana, imbracamintea, personalul pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;

–          abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;

–          permisele de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;

–          primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii.

Baza de calcul a contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor

Contributia pentru pensiibaza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute anterior care insa nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor pentru care angajatorul datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de munca, din luna pentru care se calculeaza aceasta contributie datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, si valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut.

Pe perioada in care persoanele asigurate beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.

Contributia de asigurari sociale de sanatate si contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate – baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute anterior.

Pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata.

Contributia pentru somaj –  baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute acordate persoanelor prevazute anterior, asupra carora exista, potrivit legii, obligatia de plata a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Fondul de garantare pentru plata creantelor salarialebaza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit legii, inclusiv de salariatii care cumuleaza pensia cu salariul, cu exceptia anumitor avantaje de natura salariala.

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale  – baza lunara de calcul o reprezinta  suma castigurilor brute realizate lunar de persoanele prevazute anterior, respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.

De la aceaste reguli generale Codul fiscal prevede si o serie de exceptii specifice.  

Astfel, pentru indemnizatia platita administratorilor se va datora doar contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, atat cota individuala cat si cota angajatorului, precum si contributia pentru concedii si indemnizatii.

 Cotele de contributii sociale obligatorii sunt urmatoarele:

–          31,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;

–          36,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator;

–          41,3% pentru conditii speciale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 30,8% pentru contributia datorata de angajator.

 pentru contributia de asigurari sociale de sanatate:

 0,85% pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

 pentru contributia la bugetul asigurarilor de somaj:

 0,15%-0,85% pentru contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii, datorata de angajator;

0,25% pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator.

Contributiile sociale individuale se retin si se vireaza la bugetele si fondurile carora le apartin pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza, impreuna cu contributia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorata potrivit legii

Atentie!!! Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate anagajatorilor sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate, pana la 15 februarie 2011, Declaratia-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la 31 decembrie 2010 si neachitata pana la 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali. Aceasta declaratie va cuprinde si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru care au fost depuse cereri de restituire in termen, si care nu au fost restituite pana la 31 ianuarie 2011.

Modelul si continutul declaratiei urmeaza sa fie aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Modificari privind Codul de procedura fiscala

Contribuabilii care au infiintate sedii secundare pentru care exista obligativitatea platii impozitului pe venitul din salarii vor fi obligate sa plateasca acest impozit la sediul social al firmei. Insa in continuare sediile secundare trebuie inregistrate la administratie.  

Modificari O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

Potrivit modificarilor, organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor vor pemite accesul in locatiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24 de ore in intervalul 8,00-8,00, pentru fiecare persoana. Biletul de intrare se emite si se incaseaza la receptie pentru fiecare persoana care intra in cazinou, indiferent daca aceasta participa sau nu la jocurile de noroc, valoarea unui bilet fiind de 20 de lei.

Si organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine sunt obligati sa emita bilete de intrare, incasand contravaloarea biletului numai de la jucatori, valoarea unui bilet fiind de 5 lei.  

Persoanele carora li s-a eliberat bilet de intrare au obligatia sa-l pastreze, pe toata perioada cat se afla in incinta locatiei in care se elibereaza astfel de bilete.

Biletele de intrare se vor emite in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Sumele incasate din aceasta taxa de acces se vor vira in totalitate la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, pentru luna anterioara.

Nerespectarea prevederilor privind emiterea biletelor de acces si pastrarea acestora pe toata durata prezentei in incinta organizatorului jocurilor de noroc constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 200 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice. De asemenea, comisia poate dispune, pentru o perioada de cel mult 6 luni, masura suspendarii licentei de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea, in mod repetat, de catre organizator a acestor prevederi.

Modificarea OUG 158/2006 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Angajatorii sunt obligati sa depuna la casele de asigurari sociale de sanatate, in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sana

Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se vor recupera din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare OUG.

!!! Atentie, nu mai este permisa recuperarea indemnizatiilor de concediu medical din contributiile datorate in lunile urmatoare.

Modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

A fost plafonat nivelul venitului lunar pentru care se pot asigura persoanele pentru care asigurarea pentru somaj este optionala, suma asigurata fiind maximum echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj.

Angajatorii nu datoreaza contributia pentru  perioadele in care contractul de munca este suspendat potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii.

Modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

 

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale se va calcula si asupra veniturilor realizate de salariatii care cumuleaza pensia cu salariul si care sunt angajati cu contract individual de munca.

« Arhiva noutati legislative