Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O.88/03.02.2012. - Decizie nr. 4/2012 din 20/01/2012 privind publicarea in M.O. al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand ca obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

Orice persoana fizica sau juridica  care realizeaza, integral sau partial, una ori a mai multe copii ale unei opere cinematografice sau ale altor opere audiovizuale, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice, datoreaza remuneratia prevazuta de prezentul protocol.

Acestia au obligatia sa plateasca remuneratia aferenta utilizarii operelor prin reproducere si distributie a reproducerilor pe suport caseta video, CD, DVD, BluRay sau orice alt suport asemanator, reprezentand drepturile cuvenite autorilor acestora, calculata procentual din veniturile nete obtinute din comercializarea produselor realizate, din care se scade T.V.A., daca este cazul, dupa cum urmeaza:

       
 

Tipul operei

Anul

Procent

 

Opere cinematografice

2011 si urmatorii

7,75%

 

Alte opere audiovizuale

2011 si urmatorii

3%

 

Cand veniturile nete sunt mai mici decat preturile de cost, baza de calcul o reprezinta pretul de cost. In cazul produselor distribuite gratuit, cu titlu de produse promotionale, baza de calcul al remuneratiei o va constitui pretul de cost.

Utilizatorii care au incheiate contracte de licenta neexclusiva in baza metodologiei anterioare sunt obligati sa solicite, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei metodologii, modificarea contractelor in curs, prin incheierea unor contracte noi, pentru fiecare titlu aflat in distributie.

« Arhiva noutati legislative