Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 800/24.11 - Lege nr. 363/2009 din 20/11/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

Prin legea de aprobare a OUG 92/2009 a fost abrogata conditia referitoare la faptul ca puteau solicita amanarea la plata a datoriilor doar agentii economici care nu înregistrau obligatii fiscale restante la 30 septembrie 2008. Astfel, potrivit formei adoptate prin prezenta lege, pot beneficia de amanarea la plata a obligatiilor fiscale toti contribuabilii care solicita acest lucru.
Totodata, au fost modificate dispozitiile referitoare la garantiile constituite de contribuabili, în sensul ca acestea nu trebuie sa mai acopere sumele amanate la plata precum si majorarile de întarziere datorate pe perioada amanarii la plata, ci vor reprezenta
20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata daca amanarea se acorda pe o perioada de pana la 3 luni, inclusiv;
40% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata daca amanarea se acorda pe o perioada mai mare de 3 luni.
De asemenea, pentru a spori sansele mentinerii amanarii s-a oferit posibilitatea contribuabililor de a achita obligatiile fiscale curente în cel mult 30 de zile de la scadenta, dar nu mai tarziu de 20 decembrie a anului fiscal. Prevederea initiala era mult mai rigida, în sensul ca obliga contribuabilii la plata la scadenta a obligatiilor fiscale curente pentru ca amanarea la plata acordata sa-si mentina valabilitatea.
In plus, pe perioada amanarii la plata, contribuabilii vor datora dobanzi al caror nivel va fi de 0,05% pentru fiecare zi de întarziere fata de nivelul de 0,1% al majorarii de întarziere prevazut initial în ordonanta de urgenta. Suma totala a dobanzilor de 0,05%, comunicata contribuabililor prin decizia de amanare la plata, se va achita la sfarsitul perioadei de amanare împreuna cu suma totala a obligatiilor fiscale amanate la plata. Nerespectarea conditiilor de mentinere a valabilitatii amanarii la plata acordata sau neplata obligatiilor la termenul stabilit în decizia de amanare la plata vor conduce la recalcularea majorarilor de întarziere cu cota de 0,1% pentru fiecare zi de întarziere.
Pentru amanarile la plata în derulare la data intrarii în vigoare a prezentei legi, valoarea garantiilor se va ajusta pana la nivelul prevazut de lege. _x000D_

« Arhiva noutati legislative