Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 786/24.11. - Ordin nr. 2691/2010 din 17/11/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata", precum si pentru stabilirea modalitatii de plata a acestor sume

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea TVA, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de TVA se completeaza si se depune de catre persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului.

Aceasta declaratie se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care are loc transferul de active, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila beneficiara a transferului de active isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe.

In declaratie trebuie completata suma reprezentand TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, dupa caz, din Codul fiscal.

In ipoteza in care se declara TVA rezultata din transferul de active de la mai multi cedenti, declaratia se  completeaza cu totalul taxei pe valoarea adaugata de plata, in lei.

Sumele de plata trebuie achitate pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul de active.

« Arhiva noutati legislative