Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 766/10.11 - Ordin nr. 3055/2009 din 29/10/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

Cele mai importante modificari aduse reglementarilor contabile in vigoare sunt:
efectuarea lunara a evaluarii elementelor monetare in valuta, precum si a creantelor si datoriilor, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, cu recunoasterea in contabilitate a diferentelor inregistrate;
corectarea pe seama rezultatului reportat numai a erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente;
contabilizarea contractelor de leasing financiar, in conditiile in care numai anumite categorii de entitati pot avea calitatea de locator;
tratamentul reducerilor comerciale acordate, respectiv primite;
aplicarea in contabilitate a principiului prevalentei economicului asupra juridicului de catre toate categoriile de entitati.

Cele mai importante completari aduse reglementarilor contabile in vigoare sunt:
transpunerea prevederilor Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului in ceea ce priveste anumite cerinte de prezentare a informatiilor impuse societatilor comerciale mijlocii si obligatia de a intocmi conturi consolidate;
precizarea utilizatorilor situatiilor financiare anuale care sunt situatii financiare cu scop general;
enumerarea caracteristicilor calitative ale situatiilor financiare;
tratamentul schimbarii de metode contabile si diferenta intre modificarea acestora si modificarea estimarilor contabile;
contabilizarea schimbului de active;
mentionarea expresa a unor elemente care influenteaza costul de achizitie;
elemente legate de costurile indatorarii;
evaluarea efectuata la incheierea exercitiului financiar;
factorii care indica deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale;
conditiile de recunoastere ca imobilizari a cheltuielilor de explorare si evaluare a resurselor miniere;
contabilizarea distincta a imobilizarilor corporale si a stocurilor cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare;
conditiile de revizuire a duratei de amortizare a imobilizarilor;
instrumentele financiare;
modificarea destinatiei activelor detinute;
tratamentul depozitelor bancare constituite in valuta;
recunoasterea primelor reprezentand participarea la profit, acordate potrivit legii, a beneficiilor sub forma actiunilor proprii ale entitatii sau a altor instrumente de capitaluri proprii acordate angajatilor, contributiei unitatii la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate si a platilor anticipate in contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii;
actualizarea provizioanelor;
aplicarea conceptului financiar de capital, la elaborarea situatiilor financiare;
tratamentul contabil al bunurilor de natura patrimoniului public, primite in administrare, respectiv cedate, programelor de fidelizare a clientilor, cheltuielilor ocazionate de realizarea instalatiilor in vederea asigurarii utilitatilor;
controlul intern al entitatii;
intocmirea situatiei fluxurilor de trezorerie.

« Arhiva noutati legislative