Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 710/07.10 - Decizie nr. 266/2011 din 04/10/2011 privind publicarea in M.O. al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale din data de 30 septembrie 2011, avand drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental

Utilizatorii de opere muzicale in scop ambiental au obligatia ca, inaintea oricarei utilizari de opere muzicale, sa obtina din partea UCMR – ADA autorizatia licenta neexclusiva pentru utilizarea operelor muzicale si sa plateasca remuneratii potrivit tabelului din prezenta metodologie, indiferent de durata efectiva a utilizarii.

In sensul prezentei metodologii, comunicare publica a operelor muzicale in scop ambiental reprezinta comunicarea uneia sau mai multor opere muzicale facuta intr-un loc deschis publicului ori in orice loc in care se aduna sau are acces, concomitent ori succesiv, un numar de persoane care depaseste cercul normal al unei familii si al cunostintelor acesteia, indiferent de modalitatea realizarii comunicarii si de mijloacele tehnice folosite, cu scopul de a crea ambianta pentru desfasurarea oricarei alte activitati ce nu necesita in mod indispensabil utilizarea operelor musicale.

Utilizatorul de opere muzicale in scop ambiental este orice persoana juridica sau fizica autorizata, care detine ori foloseste cu orice titlu (de proprietate, administrare, concesiune, inchiriere, subinchiriere, imprumut etc.) spatii, inchise ori deschise, in care sunt instalate sau detinute aparate si orice alte mijloace tehnice ori electronice cum ar fi: televizoare, receptoare radio, casetofoane, combine muzicale, echipament informatic, CD-player, instalatii de amplificare si orice alte aparate ce permit receptia, redarea sau difuzarea sunetelor sau imaginilor insotite de sunet.

Atentie, in situatia inchirierii, subinchirierii sau a oricarui alt mod de transmitere a folosintei partiale a unui spatiu in care are loc comunicarea publica a operelor muzicale, detinatorii, cu orice titlu, persoane juridice ori fizice ce utilizeaza acele parti din spatiu vor plati, potrivit spatiului utilizat, remuneratii in conformitate cu prezenta metodologie.

Plata remuneratiilor datorate de utilizatori se efectueaza lunar. Termenul-limita de plata este data de 15 a lunii pentru care se face plata. La remuneratiile prevazute de prezenta metodologie se adauga cota legala de TVA. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati de 0,5%/zi de intarziere iar pentru perioada pentru care utilizatorul nu a incheiat autorizatie licenta neexclusiva cu UCMR-ADA, acesta are obligatia de a plati o suma egala cu triplul remuneratiilor ce ar fi fost legal datorate daca ar fi incheiat autorizatia licenta neexclusiva.

Potrivit metodologiei, remuneratia se datoreaza si in cazul evenimentelor organizate cu ocazia unor colocvii, simpozioane, congrese, vernisaje, lansari de carte sau discuri, reuniuni profesionale si alte asemenea, al petrecerilor organizate cu angajatii companiei in alte spatii decat cluburi si/sau restaurant ori sali de ptereceri, pentru nunti si botezuri, precum si de catre operatorii de call center pentru fiecare linie telefonica.

« Arhiva noutati legislative