Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 698/03.10 - Ordin nr. 3193/2011 din 27/09/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport" si "Certificat", precum si a procedurii de eliberare a acestora

Modelul de certificat de atestare a platii TVA in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport a fost completat si cu situatiile in care se datoreaza TVA in Romania pentru achizitiile de mijloace de transport care nu sunt considerate noi dar care sunt efectuate de persoane inregistrate conform art. 1531 pentru achizitii intracomunitare de bunuri sau de catre persoanele care opteaza pentru taxarea in Romania a achizitiilor respective.

In ceea ce priveste certificatul ce trebuie obtinut in cazul in care nu se datoreaza TVA pentru achizitia intracomunitara a unui mijloc de transport, modificarile au vizat completarea acestuia cu situatiile in care taxa nu se datoreaza in cazul transferului unui mijloc de transport nou din alt stat membru in Romania ca urmare a schimbarii de resedinta si cu situatiile in care achizitia se refera la un mijloc de transport care nu este nou dar este efectuata de o persoana impozabila care nu este inregsitrata si nici nu are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare.

« Arhiva noutati legislative