Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 607/29.08 - Ordonanta nr. 13/2011 din 24/08/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

Printre altele, ordonanta reglementeaza dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatiile banesti.

Dobanda remuneratorie este dobanda datorata de debitorul obligatiei de a da o suma de bani la un anumit termen, calculata pentru perioada anterioara implinirii termenului scadentei obligatiei.

Dobanda penalizatoare este dobanda datorata de debitorul obligatiei banesti pentru neindeplinirea obligatiei respective la scadenta.

Prin dobanda se inteleg nu numai sumele socotite in bani cu acest titlu, ci si alte prestatii, sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obliga drept echivalent al folosintei capitalului.

Potrivit ordonantei, partile sunt libere sa stabileasca, in conventii, rata dobanzii atat pentru restituirea unui imprumut al unei sume de bani, cat si pentru intarzierea la plata unei obligatii banesti.

In cazul in care obligatia este purtatoare de dobanzi remuneratorii si/sau penalizatoare, dupa caz, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale si in absenta stipulatiei exprese a nivelului acestora de catre parti, pentru obligatia respectiva se va plati dobanda legala aferenta fiecareia dintre acestea.

Rata dobanzii legale remuneratorii se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R., care este rata dobanzii de politica monetara stabilita prin hotarare a Consiliului de administratie al B.N.R. Acesta se va publica in Monitorul oficial ori de cate ori apar modificari.   

Rata dobanzii legale penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 4 puncte procentuale.

In raporturile juridice cu element de extraneitate, atunci cand legea romana este aplicabila si cand s-a stipulat plata in moneda straina, dobanda legala este de 6% pe an.

In raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei intreprinderi cu scop lucrativ, rata dobanzii legale se stabileste potrivit prevederilor de mai sus, diminuata cu 20%. Tot in aceste cazuri, dobanda nu poate depasi dobanda legala cu mai mult de 50% pe an. Orice clauza prin care se incalca aceste dispozitii este nula de drept. In acest caz, creditorul este decazut din dreptul de a pretinde dobanda legala.

Dobanda trebuie sa fie stabilita prin act scris. In lipsa acestuia se datoreaza numai dobanda legala.

Plata anticipata a dobanzii remuneratorii se poate efectua pe cel mult 6 luni. Dobanda astfel incasata nu este supusa restituirii, indiferent de variatiile ulterioare.

Dobanda se va calcula numai asupra cuantumului sumei imprumutate. Totusi, dobanzile se pot capitaliza si pot produce dobanzi in temeiul unei conventii speciale incheiate in acest sens, dupa scadenta lor, dar numai pentru dobanzi datorate pe cel putin un an. Dobanzile remuneratorii se pot capitaliza si pot produce dobanzi.

Aceste dispozitii nu se aplica contractului de cont curent si nici atunci cand prin lege se dispune altfel. De asemenea, nu intra sub incidenta prezentelor prevederi dobanzile percepute sau platite de B.N.R., de institutiile de credit, de institutiile financiare nebancare si de Ministerul Finantelor Publice, nivelul si modul de calcul al acestora fiind stabilit prin reglementari specifice.

« Arhiva noutati legislative