Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 575/12.08 - Hotarare nr. 12/2011 din 20/07/2011 pentru aprobarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Prezenta norma se aplica de catre societatile de pensii, infiintate potrivit prevederilor legale in vigoare,  fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat, administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societati de asigurare sau societati de administrare a investitiilor precum si de catre brokerii de pensii private si agentii de marketing persoane juridice, societati comerciale constituite si autorizate de Comisie, avand ca obiect unic de activitate marketingul prospectului schemelor de pensii facultative si stabileste procedura de raportare contabila semestriala ce trebuie depusa de catre aceste entitati.

Raportarile contabile semestriale se intocmesc si se depun la Comisie pana cel tarziu 16 august a fiecarui an.

Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, care nu au desfasurat activitate de la inceputul exercitiului financiar pana la sfarsitul perioadei de raportare, nu intocmesc raportari contabile semestriale, acestea urmand sa depuna la Comisie, pana la data de 16 august a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere in acest sens.

Prevederile prezentei norme se aplica incepand cu raportarile contabile aferente semestrului I al anului 2011.

« Arhiva noutati legislative