Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 482/07.07 - Decizie nr. 536/2011 din 28/04/2011 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

A fost admisa exceptia de neconstitutionalitate ridicata din oficiu de Judecatoria Constanta – Sectia civila in Dosarul sau nr. 32.569/212/2009 si s-a constatat ca dispozitiile art. 44 alin. (3) din Codul de procedura fiscala sunt neconstitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca organul fiscal emitent poate sa procedeze la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate, cu inlaturarea nejustificata a ordinii de realizare a modalitatilor de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a)-d) din aceeasi ordonanta.

Potrivit acestei decizii, comunicarea actelor administrative fiscale ar trebui sa se faca in urmatoarea ordine:

a)     prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent si primirea actului administrativ fiscal de catre acesta sub semnatura, data comunicarii fiind data ridicarii sub semnatura a actului;

b)     prin remiterea, sub semnatura, a actului administrativ fiscal de catre persoanele imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicarii fiind data remiterii sub semnatura a actului;

c)     prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia;

d)    prin publicitate.

Astfel, comunicarea prin publicitate trebuie sa se faca doar in cazul in care au fost epuizate toate celelalte modalitati de comunicare prevazute la lit. a) – c).

Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a A.N.A.F., a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. In lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean. In aceste situatii, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

« Arhiva noutati legislative