Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 431/28.06 - Ordonanta de urgenta nr. 58/2010 din 26/06/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

 

TVA

Incepand cu 1 iulie 2010, cota standard de TVA este de 24% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse. In continuare au ramas in vigoare cotele reduse de TVA – 9% si 5%.

Atentie, daca ati avut avasuri facturate cu  TVA 19% iar livrarea bunurilor/prestarea serviciilor intervine dupa 1 iulie 2010, cota de TVA aplicabila pentru intreaga valoare a bunurilor sau a serviciilor trebuie sa fie cea de la data livrarii/prestarii. Practic, vanzarea se va face cu TVA 24% la intreaga valoare a bunului/serviciului iar factura de avans se va storna cu cota de TVA de 19%.

 

 

Impozit pe venit

 

A fost intordusa posibilitatea reincadrarii contractelor incheiate cu persoanele fizice (PFA-uri, drepturi de autor, conventii civile).

Astfel, in definirea activitatilor dependente au fost incluse criterii pe baza carora o activitate independenta poate fi reconsiderata ca fiind de natura dependenta si, in consecinta, taxata cu toate contributiile sociale datorate de angajat si de angajator.

Potrivit noii definitii, orice activitate prestata de catre o persoana fizica, prin aceasta intelegandu-se persoana fizica autorizata, persoana fizica independenta, plati in baza contractelor de drepturi de autor, conventii civile, poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

 

In cazul in care organele fiscale vor reconsidera o activitate prestata de o persoana fizica ca fiind activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit.

 

In plus, incepand cu 1 iulie 2010, pentru orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale se vor datora contributiile individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj. In acest moment nu exista o definire clara a veniturilor de natura profesionala care intra sub incidenta acestor prevederi, ceea ce inseamna ca aceste contributii se pot datora inclusiv asupra veniturilor realizate de PFA-uri.

Atentie, obligatia declararii, calculului, retinerii si platii contributiilor revine platitorului de venit, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Aceasta inseamna ca, in cazul in care veti avea plati catre PFA-uri sau catre persoane fizice independente, incepand cu 1 iulie 2010 va trebui sa retineti si sa platiti contributiile sociale in numele acestor persoane.

Baza de calcul la care se aplica aceste contributii este limitata la 5 salarii medii brute pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului. In coditiile in care nu vor exista lamuriri suplimentare asupra acestui subiect, asa cum au fost introduse aceste prevederi rezulta ca plafonarea bazei de impozitare se va face pentru fiecare plata in parte efectuata catre persoanele fizice.

Pentru PFA-urile impuse pe baza de norme de venit s-a stabilit un plafon minim ca baza de impozitare calculat ca fiind 12 salarii minime pe economie.

 

 

S-a diminuat cota forfetara de cheltuieli ce putea fi dedusa din veniturile incasate in baza contractelor de drepturi de autor de la 40% la 20% iar pentru lucrarile de arta monumental de la 50% la 25%.

 

 

Incepand cu 1 iulie 2010 se vor impozita tichetele de masa si tichetele de vacanta acordate salariatilor. Pentru aceste tichete se va calcula doar impozitul pe venit, fara sa se datoreze si contributiile de asigurari sociale.

Atentie, angajatorul trebuie sa respecte in continuare conditiile de acordare prevazute pentru aceste tichete.

Sumele acordate sub forma de tichete devin impozabile incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010. Practic daca in luna iulie se distribuie salariatilor tichete de masa aferente perioadei lucrate in luna iunie, aceste tichete nu vor fi impozitate.

Fiind vorba despre impozitul pe veniturile persoanelor fizice, impozitul pentru tichetele de masa si tichetele de vacanta va trebui sa fie suportat de catre fiecare angajat. Prin urmare, salariatul care va primi tichete de masa incepand cu luna iulie 2010 va avea o diminuare a salariului net lunar cu valoarea impozitului retinut si platit de angajator pentru aceste tichete.

 

Tichetele cadou au fost introduse in veniturile salariale ale angajatilor ca fiind avantaje in natura. Prin urmare, incepand cu 1 iulie 2010 tichetele cadou acordate salariatilor vor fi taxate, pe langa impozitul pe venit, si cu toate contributiile de asigurari sociale, atat cele datorate de angajat cat si cele datorate de angajator.

 

 

Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/la termen/conturi curente, precum si cele la depozitele clientilor, constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate incepand cu 1 iulie 2010, se impun cu o cota de 16%. Pana la aceasta data aceste venituri erau scutite de impozit.

 

A fost eliminat impozitul de 1% pentru veniturile din castiguri de capital in cazul in care titlurile de valoare erau detinute pe o perioada ce depasea 365 de zile. In plus, incepand cu 1 iulie 2010, persoanele fizice care realizeaza venituri din tranzactionarea titlurilor de valoare altele decat partile sociale sau valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, au obligatia sa calculeze, sa declare si sa plateasca trimestrial impozitul pe castigurile realizate. Astfel, in loc de depunerea unei singure declaratii anuale, aceste persoane vor fi obligate sa depuna patru declaratii trimestriale si una anuala privind castigurile realizate. Totodata pierderile din tranzactionarea titlurilor de valoare vor putea fi reportate pentru urmatorii 7 ani, fata de un an cat era prevazut anterior.

 

 

Veniturile din jocuri de noroc vor fi impozitate cu 25%, fiind pastrata in continuare scutirea pentru veniturile mai mici de 600 lei realizate de o persoana intr-o singura zi de la acelasi organizator.

 

 

Au fost modificate conditiile de impozitare a veniturilor obtinute de persoane fizice nerezidente ce desfasoara activitati dependente in Romania. Astfel, persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati depenedente pe teritoriul Romaniei vor datora impozitul pe venit inca din prima zi de prezenta in Romania chiar daca salariul sau este suportat de catre o companie nerezidenta.

 

S-au modificat conditiile de acordare a creditului fiscal pentru persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din afara Romaniei. In acest sens, persoanele fizice vor putea beneficia de credit fiscal doar in cazul in care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri cu statul din care s-a realizat venitul si persoana fizica poate prezenta un document justificativ eliberat de autoritatile fiscale din statul respectiv privind retinerea si plata impozitului. Anterior, era suficient un document eliberat de catre platitorul de venituri.

 

 

Impozit pe profit

Incepand cu 1 iulie 2010, deducerea impozitului platit intr-un stat strain se poate realiza numai in cazul in care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri cu statul respectiv.

 

Pierderile fiscale realizate printr-un sediu permanent situat intr-un stat care este membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri vor fi deductibile din veniturile totale obtinute de companie, fara sa mai fie limitata deducerea doar la nivelul sediului permanent. In cazul in care sediul permanent este infiintat intr-un stat, altul decat cele mentionate anterior, pierderile fiscale vor putea fi deduse numai din profiturile realizate de sediul permanent respectiv, cu posibilitatea reportarii pierderii pentru urmatorii 5 ani.

 

A fost majorata cota de impozit pe dividendele distribuite/platite de o persoana juridica romana catre alta persoana juridica romana de la 10% la 16%. In continuare, dividendele vor fi scutie de immpozit in cazul in care persoaa juridica romana detine mai mult de 10% din capitalul social al platitorului de dividende pe o perioada de minim 2 ani inchietati la data platii dividendelor.

 

« Arhiva noutati legislative