Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 421/23.06 - Ordonanta de urgenta nr. 54/2010 din 23/06/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale

  Modificari privind Codul fiscal

 Incepand cu 1 august 2010 se infiinteaza Registrului operatorilor intracomunitari; in acest registru trebuie sa se inscrie toate persoanele impozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, prin operatiuni intracomunitare intelegandu-se achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri dar si prestari de servicii intracomunitare. (mai multe informatii legate de inregistrarea in Registrul operatorilor gasiti in documentul “2010.06.25 Registrul operatorilor intracomunitari”)

 Pentru anumite categorii de bunuri, in cazul livrarii acestora pe teritoriul Romaniei, intre persoane inregistrate in scopuri de TVA se va aplica taxare inversa. Produsele pentru care se vor aplica aceste masuri de simplificare privind taxa sunt: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie; incadrarea acestor produse va fi stabilita prin Ordin A.N.A.F. Acesta modificare va intra in vigoare incepand cu a 10-a zi urmatoare comunicarii de catre Consiliul Uniunii Europene a aprobarii derogarii pentru aplicarea acestor prevederi si va fi in vigoare pana la 31 decembrie 2011.

Modificari privind Codul de procedura fiscala

Au fost incluse si alte persoane care raspund in solidar cu debitorul pentru obligatiile de plata ale debitorului declarat insolvabil printre care: administratorii, asociatii, actionarii dar si alte persoane.

 Astfel, raspund in solidar pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil persoanele (de exemplu, administratori, actionari dar si alte persoane) care cu rea-credinta au:

De asemenea, vor raspunde in solidar cu debitorul administratorii care in perioada mandatului nu si-au indeplinit obligatia de a cere deschiderea procedurii de insolventa

 Persoana juridica raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil sau declarat insolvent daca, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul si daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

Prin control se intelege majoritatea drepturilor de vot, fie in adunarea generala a asociatilor, fie in consiliul de administratie iar prin control indirect se intelege activitatea prin care o persoana exercita controlul prin una sau mai multe persoane.

 De asemenea, raspund solidar cu debitorul urmatoarele persoane:

 Modificari privind legea societatilor comerciale

Au fost introduse conditii suplimentare privind transmierea partilor sociale detinute intr-o societate cu raspundere limitata. Astfel, pentru transmiterea de parti sociale catre persoane din afara societatii, hotararea adunarii asociatilor trebuie depusa la Registrul Comertului in termen de 15 zile urmand sa fie publicata in Monitorul Oficial. O.N.R.C. va transmite pe cale electronica aceasta hotarare catre A.N.A.F. si directiile generale ale finantelor publice urmand ca orice persoane prejudiciate de acest act sa poata formula o cerere de opozitie prin care sa solicite repararea prejudiciului cauzat sau, dupa caz, atragerea raspunderii civile a asociatului care intentioneaza sa isi cedeze partile sociale. In lipsa unei opozitii, transmierea partilor sociale va opera la data expirarii termenului de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii asociatilor in Monitorul Oficial.

 

 

 

« Arhiva noutati legislative