Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 361/24.05 - Ordin nr. 1984/2011 din 11/05/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Prezentul ordin stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale care sunt infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA fie la infiintare, fie daca nu depaseste in cursul anului plafonul de scutire dar solicita inregistrarea in scopuri de TVA.

In acest sens, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, societatile comerciale nou infiintate nu se vor mai putea inregistra automat prin bifarea in cererea de inregistrare depusa la Registrul Comertului a optiunii privind plata TVA-ului.

Astfel, persoanele care doresc sa se inregistreze in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organele fiscale competente o anexa la declaratia de mentiuni (010), conform modelului stabilit de prezentul ordin. Pe baza acestei anexe, organele fiscale vor evalua intentia si capacitatea persoanelor respective de a desfasura activitati economice ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania.

Suplimentar, persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA de la infiintare trebuie sa declare pe propria raspundere ca, pana la data comunicarii deciziei de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, nu vor desfasura activitati economice constand in operatiuni taxabile din punct de vedere al TVA in Romania.

Acest lucru inseamna ca o societate nou infiintata care doreste sa se infiinteze ca si platitoare de TVA nu va putea desfasura activitati economice decat dupa aproximativ 15 zile lucratoare de la infiintare, cand va obtine sau nu codul de TVA.

 

Evaluarea cererii de inregistrare se va face pe baza urmatoarelor criterii:

 

  1. 1.     persoana impozabila nu se afla in situatia de a-si desfasura activitatea in mod exclusiv la terti ci declara ca desfasoara activitatea la sediul social si/sau la sediile secundare; aceasta informatie va fi evaluata in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii, pe baza certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului din care rezulta ca persoana impozabila indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip. In cazul neindeplinirii criteriului, se emite decizia de respingere a cererii, fara a se mai trece si la pasii urmatori;

 

  1. 2.     strict pentru societatile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA ulterior inregistrarii la Registrul Comertului (conf. art. 153 alin. 1 lit. c) din Codul fiscal) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile si nici persoana impozabila insasi sa nu aiba inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal (este vorba despre atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva precum si de inactivitate fiscala). Acest criteriu se verifica tot in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA. Asociatii verificati sunt doar cei care detin cel putin 15% din capitalul social al companiei;

 

  1. 3.     verificarea faptica, privind existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal si, dupa caz, a sediilor secundare declarate, care sa corespunda obiectului de activitate pe care persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare sau o desfasoara. Aceasta verificare se va face numai in cazul persoanelor impozabile care au indeplinit celelalte doua criterii de mai sus. Pentru verificarea acestui criteriu, organele fiscale vor notifica Garda Financiara care va face o cercetare la fata locului in termen de maximum 4 zile lucratoare de la primirea solicitarii (concret, acest lucru se poate intampla in perioada 4 – 8 zile lucratoare de la depunerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA)

 

  1. 4.     alte criterii de evaluare prevazute in anexa nr. 2 la Ordin si anume:

–       modul de dobandire/detinere a spatiului care are destinatia de sediu social/sedii secundare,

–       asociatii sau administratorii au fost sau nu asociati, resectiv administratori ai unor societati care au intrat in lichidare sau pentru care s-a declansat procedura insloventei ori care se afla in inactivitate temporara inscrisa la Registrul Comertului

–       asociatii si administratorii sunt cetateni UE sau non UE.

Pentru fiecare criteriu mentionat in anexa 2 se va acorda un punctaj conform instructiunilor prevazute in ordin. In cazul in care se obtin mai putin de 45 de puncte, cererea de inregistrare in scopuri de TVA va fi respinsa de catre organele fiscale. Daca se obtin 45 sau mai multe puncte, atunci cererea de inregistrare in scopuri de TVA va fi aprobata de catre organelle fiscale.  

 

Decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA va fi emisa in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si se va comunica solicitantului conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.

« Arhiva noutati legislative