Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 32/15.01 - Ordin nr. 6/2010 din 04/01/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

  Prezentul Ordin aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

La solicitarea persoanei impozabile inregistrata in scopuri de TVA, organul fiscal poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decat luna ori trimestrul, astfel:

 In vederea utilizarii ca perioada fiscala a semestrului sau a anului calendaristic, persoana impozabila trebuie sa depuna o cerere justificata la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie a anului pentru care se exercita optiunea, insotita de documente din care sa rezulte activitatea desfasurata si periodicitatea acesteia, si anume:

Perioada fiscala aprobata este valabila incepand cu termenele de declarare si plata urmatoare datei comunicarii Deciziei privind perioada fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata si se mentine pe durata pastrarii conditiilor prevazute la acordarea acestei facilitati. La data modificarii conditiilor care au stat la baza aprobarii perioadei fiscale, persoana impozabila este obligata sa instiinteze in scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaratii de mentiuni, in vederea actualizarii vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adaugata.

« Arhiva noutati legislative