Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 316/13.05 - Ordonanta de urgenta nr. 43/2010 din 05/05/2010 pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a masurilor asumate de Guvernul Romaniei in cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

Prezenta OUG aduce cateva modificari legii societatilor comerciale nr. 32/1990. Astfel, potrivit modificarilor, lichidarea societatilor comerciale se va termina in cel mult un an de la data dizolvarii, fata de 3 ani cat era prevazut anterior. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de cate 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat.

Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii. In termen de 30 de zile de la dizolvare vor fi numiti lichidatorii care, in termen de 60 de zile de la numire, trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului un raport privind situatia economica a societatii. Daca, potrivit raportului, debitorul indeplineste conditiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa, lichidatorul are obligatia de a solicita deschiderea acestei proceduri in termen de 15 zile de la data depunerii raportului.

La implinirea unui termen de 6 luni de la numire, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului un raport privind stadiul operatiunilor de lichidare. La implinirea termenului de un an de la data dizolvarii, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului un nou raport, insotit, daca este cazul, si de hotararea instantei de prelungire a termenului de lichidare, pentru mentionare in registrul comertului.

Pentru fiecare prelungire a termenului de lichidare, lichidatorul are obligatia de a depune la oficiul registrului comertului hotararea instantei, precum si raportul privind stadiul operatiunilor de lichidare.

Nerespectarea obligatiei de depunere a rapoartelor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 100 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza, din oficiu sau in urma sesizarii oricarei parti interesate.

In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societatii din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de tribunalul in circumscriptia caruia isi are sediul comerciantul, in urma sesizarii oricarei parti interesate. Incheierea judecatorului prin care se dispune amendarea lichidatorului este executorie si poate fi atacata cu recurs.

Daca in termen de 3 luni de la expirarea termenului initial pentru lichidare, prelungit de tribunal dupa caz, oficiul registrului comertului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiata din oficiu din registrul comertului. Radierea se dispune prin sentinta a tribunalului comercial sau a sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea societatii si a ANAF sau a directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.

Bunurile ramase din patrimoniul societatii radiate din registrul comertului revin actionarilor, care raspund in limita valorii acestora pentru acoperirea creantelor, conform prevederilor Codului de procedura civila.

Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator tuturor categoriilor de persoane juridice inregistrate in registrul comertului.

Totodata, aceste prevederi se vor aplica si procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntara aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei OUG.

Prin exceptie, societatile comerciale care la data intrarii in vigoare a prezentei OUG se afla in dizolvare sau lichidare voluntara de mai mult de 3 ani sunt radiate din oficiu din registrul comertului.

 

« Arhiva noutati legislative