Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 295/28.04 - Ordin nr. 464/2011 din 19/04/2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 3631 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 928/591/2010

Au fost modificate normele metodologice privind declararea si plata contributiei prevazuta la art. 3631 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Conform legii, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, si pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul spitalicesc, care realizeaza incasari din comercializarea in Romania a medicamentelor respective, participa, dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata, cu o contributie trimestriala din valoarea acestor incasari, stabilita in functie de volumul vanzarilor, conform grilei privind contributia trimestriala stabilita prin lege.

In cazul in care detinatorii de autorizatii de punere pe piata a medicamentelor respective nu desfasoara in Romania activitati de comercializare a acestora, contributia este datorata de persoanele juridice care realizeaza incasari din comercializarea in Romania a medicamentelor, ca urmare a obtinerii dreptului de comercializare direct de la detinatorul autorizatiei de punere pe piata a medicamentelor, respectiv de la persoana care a primit de la detinatorul autorizatiei de punere pe piata, direct sau indirect, dreptul de a transmite catre terti dreptul de comercializare a medicamentelor in Romania.

« Arhiva noutati legislative