Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 276/20.04 - Lege nr. 52/2011 din 15/04/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional pentru diversi beneficiari, prin derogare de la prevederile Codului muncii raportul dintre zilier si beneficiar fiind stabilit fara incheierea unui contract de munca.

Potrivit prezentei legi, se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii:

 

Evidenta zilierilor se va tine de catre beneficiar intr-un registru de evidenta a zilierilor, acest formular avand regim special.

Acest registru se intocmeste zilnic de catre beneficiar, cu exceptia perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor.

Beneficiarul este obligat sa inainteze lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta.

 

Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.

Timpul de lucru zilnic al unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. Atentie, chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.

Un zilier poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada de maximum 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Potrivit legii, beneficiarul nu poate angaja zilieri pentru desfasurarea activitatii in beneficiul unui tert.

 

Pentru activitatea executata, zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti. Totusi, cuantumul remuneratiei brute orare nu poate fi mai mic de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora, remuneratia fiind acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru. Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor.

Pentru remuneratia acordata zilierilor beneficiarul este obligat sa calculeze, sa retina, sa declare si sa plateasca impozit pe venit 16% din remuneratia bruta, termenul de declarare si plata a impozitului fiind pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost angajati zilierii.

Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Astfel, pentru veniturile realizate de zilieri nu se vor datora contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar.

 

 

Prezenta lege prevede o serie de contraventii si sanctiuni, astfel:

 

Acestor amenzi le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

« Arhiva noutati legislative