Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 268/26.04 - Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 din 14/04/2010 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

  Potrivit modificarilor, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele care solicita plata trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Verificarea prezentei la adresa de domiciliu se efectueaza de catre platitorii de indemnizatii, insotiti, daca este cazul, de un reprezentant al politiei, avandu-se in vedere programul individual de recuperare recomandat de catre medicul specialist. Pentru persoanele aflate in incapacitate temporara de munca ce refuza verificarea, plata indemnizatiilor inceteaza de la data la care s-a constatat acest fapt.

In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se vor aproba normele de aplicare a prevederilor privind verificarea prezentei la domiciliu.

 S-a modificat si termenul in care pot fi solicitate indemnizatiile de concedii medicale. Astfel, conform noilor reglementari acestea pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era in drept sa le solicite. Anterior, indemnizatiile puteau fi solicitate in termenul de prescriptie de 3 ani. Certificatele de concediu medical eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante trebuie depuse la casele de asigurari de sanatate in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare acestei OUG.

O alta modificare adusa de prezenta OUG se refera a nivelul amenzilor. Astfel, pentru eliberarea certificatelor de concediu medical de catre medicii prescriptori, fara respectarea prevederilor legale in vigoare amenda va fi cuprinsa intre 5.000 si 10.000 lei. De asemenea pentru nedepunerea de catre angajatori a declaratiilor lunare la FNUASS, refuzul nejustificat al acestora pentru plata indemnizatiilor precum si calculularea si plata eronata a indemnizatiilor, amenzile vor fi cuprinse intre 2.500 si 5.000 lei. Anterior, toate aceste contraventii erau sanctionate cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei.

« Arhiva noutati legislative