Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 196/22.03 - Ordin nr. 1032/2011 din 10/03/2011 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

Prevedri privind ambalajele si deseurile de ambalaje introduse pe piata

Prezenta metodologie introduce obligatii suplimentare pentru operatorii economici care introduc pe piata ambalaje si care realizeaza obiectivele anuale de valorificare sau incinerare in mod individual.

Astfel, acestia trebuie sa detina situatii, intocmite in baza documentelor justificative contabile si extracontabile, pentru cantitatile de ambalaje/deseuri de ambalaje proprii produse/preluate/colectate de pe piata nationala, valorificate sau incredintate pe baza de contract unui operator economic valorificator sau unui operator economic care detine o instalatie de incinerare cu recuperare de energie. Din documentele detinute trebuie sa se asigure trasabilitatea deseurilor de ambalaje proprii, pe tip de material, de la producatorul de deseuri pana la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic/persoana fizica ce detine o instalatie de incinerare cu recuperare de energie.

Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare prin incheierea unui contract cu un operator economic autorizat sunt obligati, pe langa organizarea evidentei deseurilor de ambalaje, sa obtina lunar de la operatorul economic cu care au incheiat contractul, situatia cantitatilor de deseuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie in numele lui, care sa cuprinda si operatia de valorificare.  

Pentru indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare sunt luate in considerare numai cantitatile de deseuri de ambalaje contractate de operatorii economici autorizati potrivit H.G. nr. 621/2005 si pentru care se asigura trasabilitatea prin documente contabile, de la colector pana la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic care detine o instalatie de incinerare cu recuperare de energie, dupa cum urmeaza:

Evidenta gestiunii deseurilor de ambalaje se face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, ale H.G. nr. 856/2022 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, precum si a prevederilor contabile prevazute in Legea contabilitatii si in Reglementarile  contabile conforme cu directivele europene, ambalajele si deseurile de ambalaje fiind considerate ca facand parte din categoria stocurilor. Atentie, aceasta inseamna ca deseurile trebuie evidentiate in contabilitate!

 

Operatorii economici care realizeaza obiectivele de valorificare in mod individual precum si operatorii economici care colecteaza deseuri de ambalaje pentru operatorii economici autorizati sunt obligati sa mentioneze in contracte si in documentele contabile de insotire a deseurilor de ambalaje daca incredintarea se face in scopul indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje. In lipsa acestei mentiuni cantitatile respective nu sunt considerate ca fiind justificate si nu se iau in calcul pentru indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare. Operatia de valorificare care se recunoaste este cea desfasurata potrivit autorizatiei de mediu de catre operatorul economic pana la care se face dovada trasabilitatii.

Cantitatile de deseuri de ambalaje se iau in calcul pentru indeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje numai daca se regasesc in facturile de vanzare si, dupa caz, prestare a serviciului de ridicare a deseurilor de ambalaje.

Ecotaxa pentru ambalajele de desfacere

Obligatia de a calcula si de a plati ecotaxa in valoare de 0,1 lei/bucata revine operatorilor economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile si sacosele fabricate in Romania precum si operatorilor  economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere, pentru pungile si sacosele achizitionate din afara spatiului national.

Producatorii calculeaza ecotaxa datorata la momentul vanzarii ambalajelor de desfacere in timp ce importatorii sau operatorii economici care achizitioneaza ambalaje de desfacere din tari membre U.E. calculeaza ecotaxa la momentul introducerii in Romania a acestora. 

Sumele datorate se declara si sa plateasc trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfasurat activitatea.

Operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxarii sunt obligati sa inscrie elementele de identificare si caracterizare prevazute de O.U.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor si sa evidentieze distinct ecotaxa pe documentele de vanzare.

Prin noua metodologie au fost introduse si o serie de obligatii pentru operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, care nu sunt supuse taxarii, acestia fiind  obligati ca, pentru fiecare lot, sa detina buletine de analiza, rapoarte de incercare, certificate sau alte documente care sa ateste compozitia materiei prime/materialului din care acestea sunt confectionate, sa detina situatii lunare, pe tip de material, privind cantitatea si numarul de pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, introduse pe piata nationala iar la efectuarea inspectiei fiscale, sa faca dovada tipului/compozitiei materialului utilizat la fabricarea pungilor si sacoselor introduse pe piata nationala.

 

« Arhiva noutati legislative