Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 150/01.03 - Hotarare nr. 150/2011 din 23/02/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru modificarea si completarea H.G. nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

Impozit pe profit

 

Astfel, contribuabilii obligati la plata trimestriala a impozitului pe profit depun declaratia privind impozitul pe profit pentru cele doua perioade ale anului 2010 doar daca, pana la data de 1 octombrie 2010, au datorat impozit minim cel putin intr-un trimestru.

Cei care in perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, in urma efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim, au datorat, in cele 3 trimestre doar impozit pe profit depun declaratia privind impozitul pe profit pentru intreg anul 2010.

Spre deosebire de acestia, pentru contribuabilii, societati bancare precum si cei care realizeaza venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura determinarea perioadei fiscale pentru depunerea declaratiei de impozit se face prin efectuarea unei comparatii pe cumulat perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 si, daca in aceasta perioada rezulta impozit minim, acestia vor depue doua declaratii pentru anul 2010. In caz contrar, acestia vor depune o singura declaratie. 

 

Pentru determinarea profitului impozabil aferent perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2010, respectiv 1 octombrie-31 decembrie 2010, se vor avea in vedere urmatoarele:

–          pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, gradul de indatorare se determina ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul acestei perioade;

–          pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010, gradul de indatorare se determina ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul si sfarsitul acestei perioade;

 

Impozitul pe dividendele platite persoanelor juridice

Pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului, pentru care a fost retinut si platit impozit pe dividende, daca la data platii efective persoana juridica beneficiara indeplineste conditiile cu privire la procentul si perioada minima de detinere pentru aplicarea scutirii, persoana juridica care plateste dividendul poate solicita restituirea impozitului.

 

 

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Sunt aduse clarificari privind domeniile pentru care nu se poate opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, in sensul ca persoana juridica nu trebuie sa inregistreze venituri din acele activitati, chiar daca activitatile respective sunt prevazute in codul CAEN al companiei.

Incadrarea in categoria veniturilor din consultanta si management se efectueaza prin analiza contractelor incheiate si a altor documente care justifica natura veniturilor.

Microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati de natura celor pentru care nu este permisa aplicarea impozitului pe venitul microintreprinderilor, datoreaza impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu trimestrul respectiv.

Numarul de salariati reprezinta numarul de persoane angajate cu contract individual de munca, indiferent de durata timpului de munca, inscrise lunar in statele de plata si/sau in registrul general de evidenta a salariatilor.

La analiza indeplinirii conditiei privind numarul de salariati se numara si contractele de munca suspendate, potrivit legii. Pentru persoanele juridice care au un singur salariat care demisioneaza in cursul unei luni, precum si in situatia in care raportul de munca inceteaza ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului individual de munca in urma savarsirii unor acte care, potrivit legii, sunt sanctionate inclusiv prin acest mod, conditia privind  numarul de salariati se considera indeplinita daca in cursul lunii urmatoare este angajat un alt salariat.

Persoanele juridice romane pentru care perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a activitatii inceteaza in cursul anului pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu anul urmator celui in care perioada de inactivitate temporara inceteaza, daca la data de 31 decembrie a anului respectiv indeplinesc conditiile prevazute pentru microintreprinderi.

In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, contribuabilul va instiinta organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea unei declaratii de mentiuni. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea exercitiului financiar precedent.

Microintreprinderile care isi inceteaza existenta in urma unei operatiuni de reorganizare sau de lichidare, potrivit legii, si care pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit pe profit includ in baza impozabila rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care au fost platitoare de impozit pe profit.

Totusi, chiar daca isi inceteaza existenta, nu se vor impozita rezervele constituite din profitul net, rezervele constituite din diferente de curs favorabil aferente capitalului social in devize sau disponibilului in devize, precum si sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit pe profit, repartizate ca surse proprii de finantare, potrivit legii, care au fost constituite in perioada in care au fost platitoare de impozit pe profit.

 

 

Impozitul pe venit

 

Venituri din salarii

Valoarea de 150 de lei a cadourilor oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor cu ocazia Pastelui, a zilei de 1 iunie, a Craciunului si a sarbatorilor similare altor culte religioase, se aplica pentru fiecare copil minor al fiecarui angajat. Spre exemplu, daca angajatul are doi copii, cadourile in valoare de 300 de lei acordate cu ocazia sarbatorilor mentionate vor fi considerate venituri neimpozabile.

 

Venituri din activitati independente

Se aduc clarificari cu privire la modalitatea reorganizarii activitatii independente in timpul anului fiscal. Astfel, venitul net/ pierderea se determina separat pentru fiecare perioada in care activitatea independenta a fost desfasurata de contribuabil.

Se stabileste modalitatea de calcul a venitului net anual pe baza normelor anuale de venit in situatia in care activitatea se desfasoara in mai multe locuri diferite sau contribuabilul desfasoara mai multe activitati. Astfel, in situatia in care un contribuabil desfasoara acelasi tip de activitate in doua sau mai multe locuri diferite pentru care venitul net se determina pe baza normelor anuale de venit, stabilirea venitului net anual se efectueaza prin insumarea nivelului normelor de venit, stabilite potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfasurare a activitatii.

In cadrul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala se includ veniturile in bani, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura.

Pentru contribuabilii care desfasoara o activitate care genereaza venituri comerciale pentru care venitul net anual este stabilit pe baza normelor de venit, platitorii de venituri nu au obligatia retinerii la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate potrivit art. 52 din Codul fiscal, cu conditia prezentarii de catre contribuabilii respectivi a copiei formularului 260 “Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit”.

Obligatii declarative si de plata

Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, iar prin efectul legii trec in anul urmator la sistemul real de impunere, au obligatia depunerii unei declaratii referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, pana la data de 15 mai a anului de impunere.

Declaratia privind venitul realizat se va depune in intervalul 1 ianuarie – 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

 

 

Alte venituri

Se stabileste ca veniturile realizate din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea de catre persoanele fizice vor fi impozitate, fiind incadrate la venituri din alte surse, chiar daca acestea provin din gospodaria proprie.

 

Evitarea dublei impuneri

Veniturile realizate din strainatate pentru care conventiile de evitare a dublei impuneri prevad ca acestea sunt impuse in celalalt stat, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri «metoda scutirii», respectivul venit va fi scutit de impozit in Romania. Acest venit se declara in Romania, dar este scutit de impozit daca se anexeaza documentul justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain, care atesta impozitul platit in strainatate

 

 

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Au fost aduse clarificari privind notiunea de “plata a unui venit”, prin aceasta intelegandu-se indeplinirea obligatiei de a pune fonduri la dispozitia creditorului in maniera stabilita prin contract sau prin alte intelegeri convenite intre parti care conduc la stingerea obligatiilor contractuale.

 

 

Taxa pe valoarea adaugata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accize

 

 

 

Contributii sociale obligatorii

« Arhiva noutati legislative