Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 145/28.02 - Ordin nr. 11/2011 din 03/02/2011 pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM, respectiv societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, case de compensare si operatori de piata/sistem, au obligatia pentru exercitiile financiare ale anilor 2010 si 2011 de a intocmi, in scop informativ, in termen de 180 de zile de la incheierea exercitiului financiar, un al doilea set de situatii financiare anuale in conformitate cu IFRS, obtinute prin retratarea informatiilor prezentate in situatiile financiare anuale intocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a C.E.E.

Entitatile vor anexa la situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu IFRS un document al carui continut sa evidentieze diferentele dintre tratamentele contabile conform reglementarilor contabile mentionate si tratamentele prevazute de IFRS, pentru fiecare element din structura situatiilor financiare, cu explicatiile aferente.

Situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu IFRS sunt supuse auditului financiar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

« Arhiva noutati legislative