Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 14/06.01 - Ordin nr. 15/2010 din 23/12/2010 pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia

Prezentul ordin stabileste conditiile de autorizare a brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare si a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial.

Totodata, ordinul prevede si o serie de cerinte ce trebuie indeplinite de catre brokerii de asigurare si/sau de reasigurare autorizati la data intrarii in vigoare a acestuia.

Astfel, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare, brokerii de asigurare si/sau de reasigurare care deja sunt autorizati, trebuie sa depuna la C.S.A. copii de pe contractele de munca incheiate cu conducatorii executivi si de pe contractele de administrare sau de mandat incheiate cu administratorii precum si declaratiile prevazute in anexle 3 sau 4, dupa caz, la prezentele norme.

De asemenea, pana la data de 31 decembrie 2011 persoanele deja autorizate trebuie sa detina un sediu social (fie in proprietate, fie in baza unui contract de inchiriere/comodat), care sa fie destinat exclusiv desfasurarii activitatii pentru care au fost autorizate, unde se poate transmite si se poate primi corespondenta de la C.S.A. si de la alte institutii sau autoritati, sediu la care sa fie prezent in permanenta un angajat al brokerului, in cadrul programului zilnic de lucru, comunicat la C.S.A., si care sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Prezentul Ordin modifica si limitele minime ale contractelor de asigurare de raspundere civila profesionala valabile pe intregul teritoriu al Romaniei, limita minima de acoperire fiind de 1.121.000 euro/eveniment si o suma agregata de 1.700.000 euro pe an, fara fransiza. Cei care sunt autorizati la data intrarii in vioare a prezentului ordin trebuie sa indeplineasca aceste cerinte la data reinnoirii contractului de asigurare de raspundere civila profesionala.

« Arhiva noutati legislative