Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

Liber la reconsiderarea profesiilor libere ca munci salariate?

ANAF va putea reconsidera profesiile libere ca activitati dependente cu plata tuturor obligatiilor fiscale ca in cazul salariilor daca va fi aprobata propunerea din normele de aplicare a Codului fiscal prin care este eliminata interdictia de reconsiderare a acestora.

Ministerul de Finante a publicat proiectul de norme pentru aplicarea proiectului Codului Fiscal (aflat inca in dezbaterea parlamentului) din care este eliminat articolul dat in aplicarea art. 7 din Codul Fiscal si care prevede ca “ o activitate poate fi reconsiderata (…) ca activitate dependenta, in cazul in care raportul juridic in baza caruia se desfasoara activitatea nu reflecta continutul economic al acestuia. Activitatile desfasurate in mod independent, in conditiile legii, care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente”.

In ultimul an, ANAF a intreprins o “campanie pentru depistarea veniturilor subdeclarate”. In cadrul acestei campanii au fost vizate si profesiile libere. Au fost reconsiderate veniturile unor persoane cu profesii libere, in special farmacisti, fiind invocate prevederile art 7 din Codul fiscal si ignorandu-se interdictia de reconsiderare din normele de aplicare. Abordarea ANAF a creat ample dezbateri si contestari. Decizia Ministerului de Finante a fost sa modifice legislatia dupa cum se poate constata in proiectele Codului fiscal si a normelor de aplicare a acestuia.

Art 7 din Codul fiscal aflat in vigoare prevede ca “orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;

b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;

c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;

d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.

Acelasi articol arata ca “in cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit.  In acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza”.

La randul sau, articolul 7 din Codul Fiscal este modificat in proiectul aflat acum in parlament pentru dezbatere. In aceasta varianta, articolul 7 este modificat astfel:

“In intelesul prezentului cod, cu exceptia titlurilor VII si VIII, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. activitate dependenta – orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare generatoare de venituri;

2. activitate dependenta la functia de baza – orice activitate desfasurata in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, declarata angajatorului ca functie de baza de catre angajat; in cazul in care activitatea se desfasoara pentru mai multi angajatori, angajatul este obligat sa declare numai angajatorului ales ca locul respectiv este locul unde exercita functia pe care o considera de baza;

3. activitate independenta – orice activitate desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste majoritatea dintre urmatoarele criterii:

3.1. persoana fizica dispune de libertatea de alegere a desfasurarii activitatii, a locului de desfasurare a acesteia si a programului de lucru;

3.2. activitatea poate fi desfasurata pentru unul sau mai multi clienti;

3.3. riscul inerent activitatii desfasurate este asumat de contribuabil;

3.4. activitatea se poate desfasura prin utilizarea cu preponderenta a patrimoniului afacerii, prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice, in functie de specificul activitatii;

3.5. desfasurarea activitatii se realizeaza direct sau cu personalul angajat in conditiile legii.”

 

« Arhiva noutati legislative